zastrzeżenia prawne
Właścicielem niniejszej witryny ("Witryna”) jest Layage Momentum Sp. z o.o. („Layage”).

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych oraz innych elementów są zastrzeżone. Odwiedzający Witrynę może korzystać z zawartych w niej utworów jedynie w zakresie ściśle określonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Zabronione jest kopiowanie w celach komercyjnych, zmienianie, przesyłanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób dla celów komercyjnych elementów Witryny bez uprzedniej zgody Layage uzyskanej w formie pisemnej.

Wyłączenia odpowiedzialności Layage

Celem Witryny i publikacji jej treści jest umożliwienie odwiedzającym zapoznania się z ogólnymi informacjami, którymi mogą być zainteresowani. Treści zawarte w Witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia jakichkolwiek usług. Do chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia zlecenia wykonania usługi nie należy wysyłać do Layage żadnych informacji poufnych. Niektóre z linków znajdujących się w Witrynie mogą odsyłać do serwerów administrowanych przez podmioty, za które Layage nie ponosi odpowiedzialności. Layage w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą. Pomimo należytej staranności wykazanej przez Layage w celu zapewnienia poprawności oraz rzetelności prezentowanych informacji, zawsze może istnieć ryzyko pojawienia się nieścisłości. Layage nie ponosi zatem jakiejkolwiek odpowiedzialności ani w żaden sposób nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji opublikowanych w Witrynie, a także nie udziela w tym zakresie żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych. Layage nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny czasowy brak dostępu do Witryny, a także za jakiekolwiek wady lub wirusy komputerowe, które mogłyby ewentualnie narazić odwiedzającego na szkodę. Dodatkowo Layage wyłącza w najszerszym przewidzianym przez prawo zakresie wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. W żadnym wypadku Layage ani też partnerzy lub pracownicy Layage nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec odwiedzających lub innych osób z tytułu jakichkolwiek decyzji lub działań podjętych na podstawie treści opublikowanych w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek ewentualnych kosztów, strat lub utraconych korzyści.

Ochrona prywatności

Wypełniając umieszczony na stronie Witryny formularz odwiedzający może dobrowolnie udostępnić Layage swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu. Zgodnie z zapisami art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że takie udostępnienie przez użytkowników danych osobowych jest wyłącznie i całkowicie dobrowolne. W przypadku uzyskania od udostępniającego wyraźnej zgody, dane te mogą być przetwarzane przez Layage jedynie w celach marketingowych i kontaktowania się z udostępniającym za pośrednictwem niniejszej strony, poczty elektronicznej, oraz telefonicznie lub listownie w przypadku przekazania numeru telefonu lub adresu. Layage nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny żadnym innym podmiotom, poza przypadkami gdy dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika lub też gdy wymaga tego prawo. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania od Layage ich poprawienia.

© 2008 Layage Momentum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poland. All rights reserved.


informacja o prawach autorskich
Wykorzystano fotografie:

"Crystal Pendulum" © Brenda Walker. Image from BigStockPhoto.com "Brain Like Surface" © Stephen Finn. Image from BigStockPhoto.com "Abstract Spring" © Charles Taylor. Image from BigStockPhoto.com "At"© Sebastian Duda. Image from BigStockPhoto.com
"Man Flying On Parachute" © Maksym Gorpenyuk. Image from BigStockPhoto.com
"Time Travel" © Cecilia Lim. Image from BigStockPhoto.com
"Adam & God" © Tyler Olson. Image from BigStockPhoto.com