inwestycje
Inwestowanie to dla nas praca ze wszystkimi zaangażowanymi stronami dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Inwestujemy na rynku prywatnym, pozagiełdowym. Wierzymy w wartość fundamentalną, niezależnie od aktualnych trendów giełdowych, dlatego też nasza wycena firmy skupi się na ocenie biznesu i jego potencjału dalszego rozwoju.
Poszukujemy niszowych firm z sektora prywatnego, których biznes rozumiemy bardzo dobrze. Zazwyczaj pracujemy lub współpracujemy z wybraną spółką przez dłuższy okres i dlatego staramy się dobrze poznać jej specyfikę biznesową jak i ludzi za nią stojących. Takie firmy powinny posiadać wyraźny potencjał uzyskania znaczącej przewagi konkurencyjnej na swoim rynku. Wspópracujemy z inwestorami instytucjonalnymi, takimi jak na przykład fundusze Private Equity, Venture Capital.
Zapraszamy do współpracy firmy stojące w obliczu ważnych decyzji strategicznych, poszukujące kapitału na rozwój.


© layage momemtum | zastrzeżenia prawne | informacja o prawach autorskich |
Sąd Rejonowy XII dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, KRS 0000295309, Regon 141194868, NIP 7010106695