kariera
Szukamy osób otwartych i umotywowanych, które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w swojej dziedzinie. Zależy nam szczególnie na wpółpracownikach z jednej strony dojrzałych biznesowo, a z drugiej dysponujących energią i pasją. Poszukujemy równocześnie osób do pracy bezpośrednio w firmie jak i w podmiotach, w których zarządzaniu lub nadzorze uczestniczymy, dlatego też potencjalny wachlarz dyscyplin jest szeroki i obejmuje fachowców z większości standardowych dziedzin biznesu.

© layage momemtum | zasrzeżenia prawne | informacja o prawach autorskich |
Sąd Rejonowy XII dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, KRS 0000295309, Regon 141194868, NIP 7010106695