konsulting
Jesteśmy przekonani, że dodamy wartość poprzez pracę w następujących obszarach:
 • Wsparcie dla zarządów i kierownictwa firm w zakresie opracowywania i wdrażania strategii wzrostu wartości firmy, w tym dostosowywanie strategii biznesu w przypadku momentum rozwojowego lub w obliczu recesji
 • Opracowywanie i wdrażanie strategii i planów „Business revival”- zarządzanie firmą w sytuacji kryzysowej
 • Restrukturyzacje, reorganizacje oraz redeployment of resources
 • Zarządzanie zmianą
 • Doradztwo w zarządzaniu, włączając aspekty kapitału ludzkiego
 • Usprawnianie systemów zarządzania firmą
 • Międzynarodowe negocjacje, zwłaszcza w sytuacjach różnic kulturowych
 • Rozwój międzynarodowy
 • Zakładanie przedstawicielstwa międzynarodowej firmy, uzyskanie licencji
 • Doradztwo transakcyjne
 • Prowadzenie procesu łączenia i przejęć spółek, „kojarzenie kapitałowe”
Partnerstwo w finansach
 • Długoterminowe planowanie finansowe
 • Poprawa rentowności aktywów i efektywności kosztów
 • Reorganizacja procesów ekonomiczno-finansowych
 • Zarządzanie cash-flow
 • Opracowanie strategii negocjacyjnych i prowadzenie na życzenie klienta negocjacji kontraktów z dostawcami, odbiorcami lub innych strategicznych transakcji
 • Doradztwo i pomoc w zakresie pozyskania kapitału - inwestycje na rynku prywatnym, przed i po wprowadzeniu na giełdę, współfinansowanie transakcji kredytem, etc.
 • Wycena spółek i marek
 • Analizy opłacalności oraz modelowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Przygotowanie do wejścia na giełdę/ doradztwo po wprowadzeniu
© layage momemtum | zastrzeżena prawne | informacja o prawach autorskich |
Sąd Rejonowy XII dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, KRS 0000295309, Regon 141194868, NIP 7010106695